Indavayn

पेशा/व्यवसाय: Politician (राजकारणी)
रहायला: इंदापूर

AAdeand

पेशा/व्यवसाय: Entrepreneur (व्यावसाइक)
रहायला: रावेर

दर्शन प्रकाश जोशी

पेशा/व्यवसाय: Teacher (शिक्षक)
रहायला: संगमनेर

Aniruddha hari patkar

पेशा/व्यवसाय: Businessman
रहायला: सावंतवाडी (Sawantwadi)

RAJENDRA AVASARE

पेशा/व्यवसाय: Retired (निवृत्त)
रहायला: India

shrikantparulekar

पेशा/व्यवसाय: Businessman
रहायला: India

Samiksha Sumukh Tarlekar

पेशा/व्यवसाय: Private Service (खासगी नोकरी)
रहायला: India

gajanannaik

पेशा/व्यवसाय: Government Officer (शासकीय पदाधिकारी)
रहायला: India

prathamesh

रहायला: India

Rohini Samant

पेशा/व्यवसाय: Entrepreneur (व्यावसाइक)
रहायला: India

Vidyadhar Samant

पेशा/व्यवसाय: Entrepreneur (व्यावसाइक)
रहायला: महाराष्ट्र (Maharashtra)

omkarthakur13@g.mail.com

पेशा/व्यवसाय: Retired (निवृत्त)
रहायला: वसई

Deepak Thakur

पेशा/व्यवसाय: Retired (निवृत्त)
रहायला: India